Historisch en genealogisch onderzoek

Steeds vaker treden historici op als geschiedenisconsultant. In de Angelsaksische wereld bestaat dan ook het begrip history consultant of historical consultant; een ingeburgerde Nederlandse term bestaat er bij mijn weten niet. Op www.insidejobs.com/careers/historical-consultant staat de volgende definitie: ‘a traveling professional, swooping in to take over the tricky work of researching history;’ zij helpen klanten ‘to get historical facts straight.’ Het gaat dan om diensten zoals:

  • archiefonderzoek
  • schrijven van een tekst
  • geven van een lezing
  • verrichten van stamboomonderzoek
  • transcriberen van archiefstukken

Zie over het begrip ‘history consultant’ ook de link https://www.historians.org/jobs-and-professional-development/career-resources/careers-for-students-of-history/historians-as-consultants-and-contractors.