Publicaties

  • ‘Brielle tijdens de Bestandstwisten’, Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 22 (2019) 103-107
  • ‘De totstandkoming van het Frobenius-orgel in Oude-Tonge publicatiedatum’ in: 1 mrt. 2018 Het orgel. Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici
  • ‘Eigentijdse orgelklanken in de Biblebelt: Casus Willem de Jongh’ in: Orgelcultuur in de Biblebelt. Reformatorische muziekbeoefening in heden en verleden (Apeldoorn 2017) 44-81
  • ‘De gereformeerde kerk in wording op Goeree-Overflakkee gedurende de late 16e eeuw’, 1 apr. 2017 De Oude Waerelt. Historisch tijdschrift voor Goeree-Overflakkee
  • ‘Kerk en overheid in de classis Brielle tijdens het Bestand’ in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 20 (jg 2017) 14-21.
  • Classicale Acta 1573-1620. Deel X: Particuliere synode Zuid-Holland, Classis Brielle 1574-1623 6 nov. 2015 Huygens ING, ‘s-Gravenhage