Softwaremetrieken

Voor of in samenwerking met gerenommeerde marktpartijen bied ik als gecertificeerd FP-analist de volgende diensten aan:

  • Uitvoeren van FunctiePunt Analyses (FPA) volgens de richtlijnen van de NESMA
  • Reviewen van FunctiePunt Analyses
  • Cursus FunctiePunt Analyse evt. met voorbereiding NESMA-certificering

Bij het vooraf begroten van een project of het achteraf beoordelen van de produktiviteit van een project is de omvang van het gewenste dan wel opgeleverde resultaat een van belangrijkste parameters. Bij een project waarbij software het (gewenste) resultaat is, is dat niet anders. Functiepuntanalyse (FPA) is een methode om de omvang van software (evt. een applicatie) te bepalen aan de hand van de functionaliteit van de software, onafhankelijk van techniek en toegepaste methoden. De omvang wordt dan uitgedrukt in een aantal functiepunten. Dit aantal wordt bepaald door middel van een analyse van de functionele documentatie van de software aan de hand van door de NESMA vastgestelde richtlijnen. De toepassing van deze richtlijnen waarborgt dat het aantal functiepunten objectief wordt bepaald, onafhankelijk van persoonlijke inzichten van degene die de functiepunten telt.

Op basis van de ervaring kan het aantal uren of de kosten (prijs) per functiepunt worden bepaald. Is dan ook voor een toekomstig soortgelijk project het aantal functiepunt bekend dan kan daarmee een voorspelling worden gedaan omtrent de kosten van of de benodigde tijd voor het project. Voor meer bijzonderheden over FPA: http://nesma.org/nederlands/themas/sizing/ en http://nesma.org/nederlands/themas/sizing/functie-punt-analyse/